Haydi dans edelim.

Taş kafalı, yalnız,sakar, çalıkuşu, devrimci, aktivist polyanna.

amerikanoyunlari-bunlar:

saclarimbicimbicim:

crazywhitenigga:

dieforwinchesters:

Ulan sen niye bu kadar güzelsin???

şu kadına hastayım

tapılası hatun

sen insansın.. ama  sen nesin amkdum karısı.. aşık oldum

(Source: holland-roden)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter